19 oct. 2010


Cu sufletul ca roua dimineţii!

Cine stă în credinţă, are faţă de Domnul Iisus adevărata stare de suflet pe care trebuie s-o aibă!


Pentru cel credincios,Domnul Iisus Hristos nu este o fiinţă cu care nu ştie ce să facă şi al cărei rost în lume să nu-l înţeleagă. Domnul Iisus nu este pentru el ceva de a doua mână, ci este soarele în jurul căruia se mişcă şi se învârt gândurile lui, voinţa lui, tot ce este al lui. Numele Domnului Iisus nu este pentru el un sunet gol, care nu-i spune nimic, ci un nume plin de înţeles, de putere, de har, de viaţă şi de biruinţă.

"Numele Tău este ca o mireasmă vărsată"
( Cântarea Cântărilor 1:3)
Domnul Iisus este totul: " El este alfa şi omega, începutul şi sfârşitul",
"Dumnezeu binecuvântat în veci"(Rom 9:5)

Fără de El credinciosul nu poate să trăiască, aşa cum nu poate să trăiască peştele fără apă; cu El însă poate toate. Domnul Iisus este lauda lui, bucuria lui, fântâna fericirii lui, steaua nădejdii lui, slava lucrării lui, coroana neprihănirii lui, izvorul sfintirii lui, pe scurt totul. Fără Domnul Iisus el n-are nimic; nici pace, nici bucurie, nici nădejde, nici mângâiere în lumea aceasta, nici in cea viitoare.

Inima celui ce stă în credinţă, bate cu putere pentru iubitul său Stăpân!
El este plin de dragostea Domnului Iisus. Un astfel de om poate să lase pentru Domnul Iisus: case, fraţi, surori, tată, mamă, soţie. copiii(Matei 19:29). Pentru Domnul el poate să-şi jertfească patria ( ca misionarul care merge în ţări depărtate de ţara lui), averea , ba chiar şi viaţa. Nimic nu este pentru el prea scump, prea mult, el se socoteşte aţa de neînsemnat, încât dacă Domnul Hristos vrea să se slujească de el, nici nu se gândeşte ce se va alege de el. Îşi dă bucuros orice picătură de sânge pentru slava Domnului Iisus. Chiar moartea nu poate să-l despartă de dragostea Domnului.

Mai mult,pentru cine stă în credinţă,dragostea către Domnul Hristos este aşa de mare, că-l umple de râvnă pentru slava Lui(.....)

Ce zici tu de asta? Cum ţi se par aceste lucruri? Cum stai tu în ce priveşte iubirea faţă de Domnul? Cum I-ai slujit tu până în ceasul de acum? Ce te-a costat pe tine credinţa în Domnul Iisus? Ce ai suferit tu pentru El? Arde inima în tine pentru El,şi este ea plină de iubire? Ce simţi tu când este rostit numele Lui?

Să răspundă cugetul tău! Şi dacă vezi că inima îţi este rece şi fără iubire faţă de Domnul, dacă legătura ta cu El nu te-a costat nimic, şi ca El n-a fost şi nu este totul pentru tine, atunci ai dovada că nu stai în credinţă. Cum stai tu fratele meu? Cum stai tu sora mea? Eşti tu un om care crede cu adevarat in Dumnezeu sau eşti un făţarnic?

"Gânduri creştine" de fr. Ioan Marini

1 oct. 2010

"Oamenii drepti se duc...", zice prorocul Isaia (57, 1-2). Dar opera lor rămâne, ca şi numele, pentru folos şi pomenire veşnică.

"Martor credincios al Domnului Iisus,
sol al Veştii Bune, vrednic şi supus,
ţi-ai sfârşit lucrarea, lupta ţi-ai sfârşit,
astăzi eşti cu Domnul Care L-ai iubit."


Plecarea dintre noi, a scumpului nostru frate
AURICA ANDRONE, în după amiaza acestei zile în jurul orei 17.00, lasă un gol imens în sufletele noastre dar în acelaşi timp Dumnezeu pune în noi o nadejde mai bună, nădejdea revederii.


"...Ne doare că pleacă să doarmă sub glie,

Şi ochii purta-vor un gol dureros,
Da'-n inima noastră şi-n cer va sa fie
Acelaşi, iubit, giuvaer pretios..."

Domnul Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa şi să-i răsplătească alergarea lui în slujba Sa cu Viaţa Veşnică!
A fost cu adevărat un copil al Domnului, care lupta hotărât împotriva păcatului, începând cu cel din viaţa lui, din familia lui, din Adunarea lui şi din toată Frăţietatea.
Era un exemplu pentru cei care încă mai şovăiau pe Calea Domnului şi pentru cei care nu-şi "găseau" timp pentru Lucrul Lui.
Frate AURICA ANDRONE, pentru noi data de azi va fi încă o dată de aducere aminte în cinstea oamenilor lui Dumnezeu, care şi-au sfârşit alergarea, apucând Cununa! Dumnezeu să ne ajute să ne revedem acolo Sus în Împărăţia Sa!

"La revedere"
scumpul nostru frate AURICA ANDRONE şi chiar dacă pentru o vreme vom fi despărţiţi, va sosi în curând clipa marii revederii, când vom fi din nou împreună cu toţi cei care vor fi iubit şi aşteapt venirea Lui.

Înmormântarea va avea loc Duminică 03.10.2010 la Comăneşti
acolo unde a trăit şi a luptat pe frontul Oastei în ultimii ani de viaţă.


preluare de pe:
http://de-vorba-cu-mine.blogspot.com/2010/09/oamenii-drepti-se-duc.html